RIMI MOBILĀS APLIKĀCIJAS NOTEIKUMI

2016. gada aprīlis

I SADAĻA
Noteikumos lietotie termini

1. Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi vai konteksts paredz citādu terminu interpretāciju, uz šiem noteikumiem attiecas tālāk uzskaitītie termini un to attiecīgie skaidrojumi:

1.1. “Rimi” nozīmē “Rimi Eesti Food” AS, reģ. Nr. 10263574, adrese: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald 75308, Hārjumā, Igaunijā, SIA “Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029, adrese: Augusta Deglava iela 161, Rīga, Latvijā, un UAB “Rimi Lietuva”, reģ. Nr. 123715317, adrese: Kedrų str.4, Viļņa, Lietuvā.

1.2. “Noteikumi” nozīmē Rimi Mobilās Aplikācijas noteikumus (šo dokumentu).

1.3.Intelektuālā Īpašuma Tiesības” nozīmē jebkādus un visa veida tālāk uzskaitītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus: visa veida izgudrojumus (gan patentētos, gan nepatentētos), biznesa noslēpumus, rūpnieciskos modeļus, preču zīmes, licences, formulas, logotipus, domēnu nosaukumus, dizainu, iepakojumus, tehnikas, metodes, procesus, autortiesības, tiesības uz programmatūru, datiem (neatkarīgi no datu sniedzēja), datu kompilācijas un datubāzes, reģistrētus un nereģistrētus dizainparaugus, ieskaitot tiesības izmainīt un nodot citiem, kā arī jebkāda veida intelektuālā īpašuma tiesības jebkurā jurisdikcijā visā pasaulē.

1.4.Rimi Mobilā Aplikācija” nozīmē mobilo aplikāciju, kas pieejama lietošanai iOs, Android operētājsistēmās, un tīmekļa aplikāciju, kas pieejama mājaslapā http://Rimi-prod.foodie.fm.

1.5.Lietotājs” nozīmē Rimi Mobilās Aplikācijas lietotāju.

1.6.Pakalpojums” nozīmē Rimi elektroniski nodrošinātu pakalpojumu, par kuru sīkāka informācija sniegta V sadaļā.

1.7. “Mans Rimi” nozīmē Rimi lojalitātes programmas mājaslapu www.rimi.ee/sinurimi Igaunijā, www.rimi.lv/mans-rimi-lv Latvijā, www.rimi.lt/mano-rimi-lt Lietuvā.

1.8. “Atbalsta kontaktinformācija” nozīmē šādu kontaktinformāciju katrā valstī:

Igaunija
6 056 333
info.ee@rimibaltic.com
Latvija
8 000 0180
info.lv@rimibaltic.com
Lietuva
8 800 29 000
info.lt@rimibaltic.com

1.9. “Lojalitātes karte” nozīmē Rimi lojalitātes programmas karti.

1.10. “Trešās puses” ir jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas nav Rimi un Lietotājs.

2. Termini, kas Noteikumos nav skaidroti, tiek interpretēti saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un Rimi lojalitātes programmas “Mans Rimi” noteikumiem.

 

II SADAĻA
Vispārējie noteikumi

3. Noteikumos izklāstīti Rimi Mobilās Aplikācijas lietošanas vispārējie noteikumi.

4. Lietotājam jābūt fiziskai personai, kura ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu un akceptējusi šos Noteikumus, kas dod iespēju Lietotājam izmantot Pakalpojumu privātiem un nekomerciāliem mērķiem. Izmantojot Rimi Mobilo Aplikāciju, Lietotājs apliecina, ka viņš/viņa atbilst šajā dokumentā minētajiem nosacījumiem. Lietotājs bez jebkādiem papildu nosacījumiem atbrīvo Rimi no jebkāda veida riskiem vai atbildības gadījumos, ja Lietotājs pilnībā vai daļēji nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam bijusi iespēja ar tiem iepazīties.

4.1. Saskaņā ar Lietuvas, Igaunijas  un Latvijas Republikas likumiem informācija par alkoholiskajiem dzērieniem Rimi aplikācijā ir paredzēta aplikācijas lietotājiem, kas vecāki par 18 gadiem, tāpēc lietotājam ir tiesības apskatīt minēto informāciju, ja viņš vai viņa ir vismaz 18 gadus veci. Apskatot informāciju par alkoholiskajiem dzērieniem, aplikācijas lietotājs apstiprina, ka viņš vai viņa ir vecāka par 18 gadiem un uzņemas pilnu atbildību.

5. Rimi patur tiesības mainīt Noteikumus un/vai atsaukt Rimi Mobilo Aplikāciju. Minētās izmaiņas tiks publicētas Rimi Mobilajā Aplikācijā 10 dienas pirms to stāšanās spēkā. Turpinot lietot Pakalpojumu pēc izmaiņu ieviešanas Noteikumos un to stāšanās spēkā, Lietotājs apliecina savu piekrišanu izmaiņām.

 

III SADAĻA
Rimi Mobilā Aplikācija un personas datu apstrāde

6. Pakalpojumu ir iespējams lietot anonīmi vai izmantojot Lojalitātes kartes un/vai Facebook kontu. Lietotājs var izveidot Lojalitātes kartes kontu sekojot instrukcijām www.mansrimi.lv.

7. Lietotāja personas dati tiks apstrādāti tikai tad, ja Lietotājs Pakalpojumu izmantos ar Lojalitātes kartes kontu. Personas datu apstrādei tiek piemērotas piekrišanas un noteikumi, kas attiecas uz Lojalitātes kartes lietotājiem. Rimi lojalitātes programmas “Mans Rimi” noteikumi pieejami www.mansrimi.lv.

8. Lietotājs ir atbildīgs par jebkāda veida darbībām (ieskaitot datu pārsūtīšanu, Lietotāja komentāriem utt.), kas veiktas, Rimi Mobilajā Aplikācijā, izmantojot Lietotāja Lojalitātes kartes kontu.

9. Lai apstrādātu un aizsargātu Lietotāja personas datus, Rimi ir ieviesis organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas un neatļautas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas vai dažāda veida neatļautas apstrādes. Rimi apņemas ievērot konfidencialitāti un neizpaust Lietotāju personas datus Trešajām pusēm, kas nav tieši saistītas ar Rimi sniegto Pakalpojumu.

10. Ar Lietotāju saistītie personas dati netiek uzglabāti ilgāk nekā nepieciešams paredzētajiem datu apstrādes mērķiem. Personas dati, kas apstrādes mērķiem vairs nav nepieciešami, tiek iznīcināti drošā veidā.

 

11. Sīkdatne (HTTP Cookie) ir neliela teksta datne, kas glabājas lietotāja datorā.

12. Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, tā var palūgt lietotāja pārlūkprogrammai saglabāt informāciju sīkdatnēs. Lietotājam atkārtoti apmeklējot vietni, tā var pieprasīt šo informāciju.
Papildus informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu pieejama aboutcookies.org.

Kāda informācija tiek saglabāta sīkdatnēs?

13. Kad lietotājs apmeklē Rimi Mobilās Aplikācijas tīmekļa versiju, par Lietotāju sīkdatnēs tiek saglabāta šāda informācija:

Sīkdatnes nosaukums
Mērķis
Izveidošanas brīdis
Derīguma termiņš
Dati
is_new_user
Vai lietotājs ir jaunienācējs Apmeklējot vietni 3 gadi Jā / Nē

 
_instr_store
Vai ir parādīta informācija par veikaliem Apmeklējot vietni 365 dienas
Jā / Nē
in_session
Vai lietotājam ir izveidota sesija Kad lietotājs atlasa produktus 30 minūtes Skaits
products_sort_order Produktu atlases kritērijs Kad lietotājs atlasa produktus Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai
Teksts
products_sort_dir
Kārtošanas virziens Kad lietotājs atlasa produktus Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Teksts

 
sort_by
Pirkumu saraksta kārtošanas kritērijs Kad lietotājs kārto pirkumu sarakstu 30 dienas Teksts

 

Mēs arī izmantojam Google Analytics. Viņu konfidencialitātes politika.

Kā šī informācija tiek izmantota?

14. Šī informācija tiek izmantota tikai Pakalpojuma sniegšanai un statistikai. Savāktā informācija, piemēram, tiek pielietota, lai uzlabotu Rimi Mobilās Aplikācijas vietni un piedāvājumus.
Sīkdatņu informāciju nevar izmantot Lietotāja identificēšanai. Sīkdatnes netiek nodotas trešajām pusēm.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas

15. Lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgus iestatījumus pārlūkprogrammā un izdzēšot esošās sīkdatnes.

16. Nav ieteicams bloķēt sīkdatnes, jo tās ļauj Lietotājam piekļūt vairākām Rimi vietnes funkcijām. Sīkdatņu atslēgšanas gadījumā aplikācijas funkcionalitāte var tikt ierobežota.

V SADAĻA
Pakalpojums, ko nodrošina Rimi Mobilā Aplikācija

17. Pakalpojums tiek nodrošināts Rimi Mobilajā aplikācijā Lietotāja bezmaksas lietošanai caur dažādiem kanāliem (piemēram, internetā, tālrunī, planšetdatorā vai stacionārajā datorā), ieskaitot Rimi vai Trešo pušu programmatūru.

18. Pakalpojums ir izstrādāts ar mērķi sniegt iespēju Lietotājam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: pārlūkot Rimi veikalu un preču sortimentu, izveidot iepirkumu sarakstus un dalīties ar tiem; aplūkot un novērtēt preces un receptes, aplūkot citu cilvēku ieteikumus. Rimi var pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojuma saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. Pakalpojums ir neatņemama Rimi lojalitātes programmas “Mans Rimi” sastāvdaļa.

19. Lietotājs nedrīkst nekādā veidā ļaunprātīgi izmantot Pakalpojumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: neatļauta piekļuve informācijai, piekļuve informācijai, izmantojot neatļautas metodes un/vai metodes, kuras varētu nebūt pilnībā atļautas.

 

VI SADAĻA
Pakalpojumā sniegtās informācijas precizitāte

20. Pakalpojumā pieejamā informācija tiek regulāri atjaunināta. Rimi var mainīt, atjaunināt vai pārtraukt Pakalpojumu vai jebkāda veida informāciju (ieskaitot Trešo pušu informāciju) bez iepriekšēja brīdinājuma. Rimi negarantē Pakalpojuma nepārtrauktu pieejamību un to, ka informācijā nav kļūdu.

21. Rimi neuzņemas atbildību par kļūdām informācijā, neiekļautu informāciju vai maldinošu informāciju. Rimi nesniedz nekādas garantijas saistībā ar iepriekšminēto informāciju.

22. Preču attēli ir ilustratīvi un to faktiskais izskats var atšķirties. Cenas, kas atspoguļojas Rimi Mobilajā Aplikācijā tiek atjaunitātas ik pēc 24 stundām, laika periodā no pl. 24.00 līdz pl. 6.00 no rīta. Aplikācijā redzamā cena var atšķirties dienas laikā notikušo cenas izmaiņu vai specializēto kampaņu dēļ. Rimi Mobilajā Aplikācijā norādītā preces cena var atšķirties no cenas veikalā, un par preces galīgo cenu uzskatāma cena veikalā. Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Preces apraksts var atšķirties no apraksta uz iepakojuma. Pirms preces lietošanas Rimi iesaka iepazīties ar veikalā pieejamo informāciju un informāciju uz iepakojuma.

23. Lietotājs var iesniegt tikai tādu saturu, kas nepārkāpj likumu vai citas personas tiesības. Rimi var pēc saviem ieskatiem izņemt, bloķēt un/vai monitorēt Lietotāja iesniegto saturu Pakalpojumā, ja Rimi uzskata to par aizvainojošu, maldinošu, surogātpastu, ētiku, likumu vai kāda tiesības pārkāpjošu. Rimi ir tiesības liegt Lietotājam pieeju Pakalpojumam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.

24. Lietotāja iesniegtais saturs tiks publiskots un būs redzams arī citiem Rimi Mobilās Aplikācijas Lietotājiem.
Rimi neuzņemas atbildību par jebkāda veida Trešo pušu informāciju vai Lietotāja iesniegto saturu, kā arī par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties izmantojot vai paļaujoties uz to, par traucējumiem vai informācijas zudumiem tehnisku kļūdu dēļ.

25. Rimi neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja nespēju (pienācīgi) izmantot Rimi Mobilo Aplikāciju vai kādas tās funkcijas, vai arī jebkāda cita veida neērtībām / kļūdām, kas radušās vai no kurām Lietotājs cietis Trešo pušu darbības / bezdarbības dēļ, ieskaitot, bet neierobežojoties ar: interneta savienojuma traucējumus, kļūdas, ko izraisījušas Lietotāja ierīces un /vai programmatūra, informācijas ļaunprātīga iegūšana vai nedroša autorizācijas datu izmantošana.

26. Lietotājs piekrīt, ka Rimi nav pienākuma glabāt, uzturēt vai nodrošināt Lietotāju ar viņa vai citu iesniegtā satura kopijām, atskaitot gadījumus, kad to paredz likums.

 

VII SADAĻA
Intelektuālā Īpašuma Tiesības

27. Nosaukums un visa veida tiesības, ieskaitot Intelektuālā Īpašuma Tiesības, saistībā ar Rimi Mobilo Aplikāciju (tās izmantošanu), programmatūru, Pakalpojumu un Trešo pušu informāciju un jebkāda veida izmaiņām, labojumiem vai atvasinājumiem ir tikai un vienīgi Rimi un/vai tā licencētāju īpašums.

28. Rimi un tā licencētāju nosaukumi, logotipi un visi ar to saistītie preču un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un preču zīmes ir Rimi un /vai tā licencētāju īpašums. Visi pārējie nosaukumi, logotipi un ar tiem saistītie preču un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un preču zīmes ir attiecīgo tiesību turētāju īpašums.

29. Iesniedzot saturu ar Rimi Mobilās Aplikācijas starpniecību (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: komentārus, atsauksmes, funkciju “patīk” (like)), Lietotājs piešķir Rimi neekskluzīvas, neierobežotas tiesības uz minētā satura izmantošanu, lai nodrošinātu, uzturētu un uzlabotu Pakalpojumu un citus Rimi pakalpojumus bez turpmākas piekrišanas, paziņojuma un/vai kompensācijas Lietotājam vai citām pusēm.

 

VIII SADAĻA
Nobeiguma noteikumi

30. Saziņai ar Rimi saistībā ar Rimi Mobilo Aplikāciju Lietotājs izmanto Atbalsta kontaktinformāciju.